Behandling i hjertet af københavn

Somatic experience

Somatic Experience/ Traume terapi

Igennem Somatic Experience kan du opleve en nænsom proces, hvor du finder mere frihed og fred indeni. Beyer Kranio Sakral tilbyder Somatic Experience, for at du kan føle dig mere hjemme i egen krop. 

Ofte har mennesker fået terapi for at håndtere deres traumer, men har stadig symptomer, fysisk, følelsesmæssigt og relationelt. Måske har du symptomer og ved ikke hvorfor. Årsagen kan findes i kroppens forsvar, som har fungeret som en nyttig beskyttelse engang, men forsvaret er ikke længere hensigtsmæssigt i hverdagen. Spændingerne, energiforladtheden eller den lave stresstærskel kan spænde ben og få kroppen til at føles som utryg eller nedlukket ved de mindste udfordringer. Somatic Experience er en kropsorienteret tilgang, der kan frigive bundet energi fra tidligere shock eller pres, så du kan få forløst en grundlæggende årsag til dine traumesymptomer. 

Fundamentet er den trygge relation med behandleren og den styrke der gradvist opbygges fra mødet med noget ressourcefuldt eller stabilt i enten klientens liv, i omgivelserne eller i behandlerrummet. På den måde kan SE arbejdet blive en blid opdagelsesrejse ind i en ny mere rar måde at være i verden på.

 

Previous slide
Next slide

Sessionen

Som krops- og SE terapeut ser jeg det som min fineste opgave, at støtte dit system i at frigøre stress og genoprette tryghed og livskraft. 

I Somatic Experience sessionerne fokuserer jeg ikke på, at den enkelte skal genopleve traumer. Du behøver heller ikke at genfortælle historien i detaljer, selvom det er vigtigt, at dele hvad du kæmper med og hvordan det opleves. Du vil selvfølgelig også få rig mulighed for at sætte ord på sansninger, tanker og følelser, der må opstå i selve sessionen.

Der vil fra min side være en opmærksomhed på, både forløsende følelser eller sansninger samt mere ubehagelige sansninger eller oplevelser. Det er i bevægelsen mellem de to poler kombineret med en “venden tilbage til nuet” noget energi bliver frigivet. Hvis noget virker overvældende, vil jeg med omsorg for det der er svært, guide dig tilbage til “her og nu”. På den måde vil du være i stand til at “besøge” det svære og sætte ord på det, der dukker op undervejs, uden at blive gentraumatiseret. Andre gange er det trygt og forløsende at mærke noget svært og f.eks lave en frigørende bevægelse eller lade gråden smelte en sorg. Hvis der opstår spørgsmål til mig eller tvivl undervejs, bliver det imødekommet, som en vigtig del af processen. 

SE arbejder primært på det fysiologiske niveau, hvor traumatisk ”aktivering” kan være fastholdt i kroppen. Arbejdet kan nærmere sammenlignes med en opdagelsesrejse eller en dans fremfor en voldsom udrensning. Et shock er ofte karakteriseret ved, at der er sket for meget, for hurtigt på en gang. Derfor er SE fokuseret på at forandringen sker lidt ad gangen, langsomt samt over passende tid. Det er hensigtsmæssigt at lave en plan for flere sessioner som udgangspunkt, men det er selvfølgelig i orden at nøjes med en enkelt ad gangen for at afprøve, om det er noget for dig eller for selv at sætte tempoet.

I nogle tilfælde vil det være oplagt at arbejde på briksen med berøring, enten som en måde at afrunde på eller som en del af SE. Det er individuelt både om det er hensigtsmæssigt og om det er det rigtige stadie i processen. 

Efterhånden som processen sker, mister traumehændelsen/ladningen sin kraft, og du vil begynde at føle dig mere som dig selv og leve et liv med mere lethed og fornøjelse. 

Forståelsen SE bygger på

Livet og livets begivenheder kan være hårde, og uanset hvor modstandsdygtige vi er, kan vi begynde at føle os overvældet over tid. Kroppen og sindet trækker sig sammen og spænder op, som en måde at beskytte sig selv på. Dette kan resultere i niveauer af nedlukning eller angst eller begge dele, vi kan langsomt blive afskåret fra vores egen kropsforankring og vitalitet.

Når man har været ude for shock eller traume enten over længere tid eller ved pludselige hændelser vil en ”overlevelsesenergi” binde sig i blandt andet led og muskler. På lignende måde kan nervesystemets signaler blive gentaget i en ”kæmp, flygt, frys reaktion” som kan blive aktiveret i almindelige dagligdags situationer. Den underliggende ”kæmp, flygt frys” mekanisme kan i nogle tilfælde fornemmes som en generel uro eller en følelse af mental eller fysiologisk nedlukning.

Somatic Experience-tilgangen støtter klienten i gradvist og nænsomt over flere sessioner i at frigive energi, der har været bundet i kroppen. Det gøres ved roligt at vejlede klienter til at udvikle en stigende tolerance over for det, der kan fornemmes som svært i kroppen. Klienten vil over tid opbygge mere robusthed overfor at opleve følelser, der kan være udfordrende at være i og samtidig vil følelserne lettere slippe grebet.

Peter Levine; medicinsk biofysiker og psykolog har udviklet metoden gennem undersøgelse af blandt andet stressfysiologi, oprindelige folks helbredelses praksisser, biologi og neurovidenskab.

 

HVEM ER SOMATISK OPLEVELSE GODT FOR?

Sessioner er designet til at hjælpe med at finde lindring fra akkumuleret stress, traumer og spændinger og tilbyder værktøjer til at finde mere frihed og fred indeni. Vi arbejder sammen for at finde harmoni i systemet på en måde, der føles tryg og støttende, som fremmer vedvarende sundhed og velvære.